INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBACH POSTĘPOWANIA I RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, BATERII I AKUMULATORÓW

Wspierając swoimi produktami sportowe pasje ludzi od 2004 roku, chcemy wspierać także nasze środowisko, a nasze hasło Live with passion przełożyć na zaangażowanie w kwestie ekologii. Eco to nie tylko chwilowy trend. Aktualnie to konieczność w trosce o własny komfort życia i zdrowie. To już nie tylko kwestia przyszłych pokoleń, ale naszego tu i teraz. Wyjście na trekking w góry, przemieszczanie się po mieście na hulajnodze elektrycznej, praktyka jogi w parku - coraz częściej i coraz chętniej przenosimy się z naszymi aktywnościami na zewnątrz. Ale żeby móc w pełni cieszyć się okolicznościami przyrody, powinniśmy być świadomymi i odpowiedzialnymi jej użytkownikami. Dlatego recykluj i bądź eko razem z nami! Przywiązujemy olbrzymią wagę do troski o środowisko, dlatego przygotowaliśmy instrukcję postępowania, sposoby na łatwą i bezpłatną utylizację zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i baterii.

 

Jako użytkownik odgrywasz kluczową rolę w systemie utylizacji i recyklingu. To Ty decydujesz, co zrobić z zużytym sprzętem. Nie można wyrzucać starych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych czy baterii do pojemników na odpady komunalne, ponieważ stwarzają zagrożenie dla środowiska. Należy je przekazywać do tak zwanych punktów zbiórki elektrośmieci, z których trafiają do właściwego miejsca utylizacji, ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Przekreślone symbole kontenerów, które mogą znajdować się bezpośrednio na urządzeniach, opakowaniu, w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej wskazują, że sprzęt nie należy do odpadów komunalnych. W ten sposób oznacza się wszystkie urządzenia elektryczne i akumulatory, które należy oddać do nieodpłatnego punktu zbioru elektroodpadów.

 

Ekologiczna utylizacja naszych produktów zgodnie Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach jest zapewniona poprzez współpracę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO S.A. oraz Organizacją Odzysku Opakowań S.A. AURAEKO BATERPAK.

 

JAK POZBYĆ SIĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO LUB BATERII?

  • Klient ma prawo przekazać urządzenia elektroniczne, odpady elektryczne, baterie lub akumulatory do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowanych przez gminy. Lista punktów i ich adresy można znaleźć na stronach internetowych czy tablicach ogłoszeniowych urzędów gminy.
  • Zostawiając elektrośmieci w sklepie z oferowanym asortymentem zgodnym ze zużytym sprzętem.
  • W punkcie serwisowym, jeżeli naprawa starego sprzętu jest niemożliwa lub nieopłacalna z powodów technicznych.

Elektroodpady należy dostarczyć do wybranego nieodpłatnego punktu zbiórki bez wcześniejszego demontażu aparatury, rozbiórki i przetwarzania. Procesy te wykonywane są w wyspecjalizowanych zakładach, dzięki czemu produkty mogą zostać poddane recyklingowi. 

 

DLACZEGO WARTO RECYKLINGOWAĆ?

  • Recykling sprzętu elektrycznego i baterii oszczędza zasoby naturalne oraz zmniejsza obciążenie środowiska. W Polsce produkuje się tysiące ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie, z czego znaczna część trafia na wysypiska komunalne lub do środowiska naturalnego. Większość zużytego sprzętu można jednak poddać recyklingowi i wykorzystać do produkcji innych produktów. Oddając swoje urządzenie, zapewnia możliwość ekologicznego recyklingu.
  • Nie tylko urządzenia elektryczne, ale także baterie i akumulatory zawierają wiele metali nadających się do recyklingu, takich jak cynk, żelazo, mangan, nikiel, kadm i ołów. Niektóre z tych substancji są bardzo niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego, w szczególności rtęć, ołów i kadm. Wybrane baterie są często oznaczone symbolem pierwiastka chemicznego, który zawierają (Pb, Cd, Hg).
  • Oddając akumulatory i sprzęt elektryczny do miejsca odbioru oszczędzamy naturalne źródła surowców, zwłaszcza dzięki recyklingowi materiałów. Jednocześnie chronimy nasze środowisko przed ewentualną niewłaściwą utylizacją.