Szanowni Państwo!
Informujemy, iż deskorolka elektryczna Mover jest urządzeniem elektronicznym, którego użytkowanie jest w pełni bezpieczne pod warunkiem stosowania się do zasad jego stosowania.

W związku z tym przypominamy, iż deskorolki używać można tylko i wyłącznie na utwardzonym, suchym podłożu. W przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzenia istnieje ryzyko kontuzji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego korzystania z urządzenia.

Nie należy używać urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, zostało upuszczone lub zanurzone w wodzie, nadmiernie nagrzewa się, pojawią się odbarwienia, wybrzuszenia oraz gdy wystąpią inne nietypowe zjawiska.

Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazda zasilania bez nadzoru.

Pragniemy również zwrócić uwagę na to, iż wszelkie uszkodzenia mechaniczne mogą doprowadzić do naruszenia baterii, bądź też wewnętrznych podzespołów elektronicznych, które nie podlegają warunkom gwarancji.