Spokey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka hulajnoga Sweetheart 837168 kod EAN 5901180371681, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na niewłaściwe odstępy między tylnymi kołami a częścią metalowej konstrukcji, w której umieszczono koła, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.