W dniu 24.03 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wobec Spokey decyzję, w której stwierdził, że spółka dopuściła się praktyki ograniczającej konkurencję i nałożył na spółkę karę pieniężną.

Już na początku postępowania, spółka przyznała się do naruszenia i współpracowała z urzędem dostarczając wszelkich informacji, pomocnych dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia. Zdajemy sobie sprawę z błędów, które zostały popełnione w przeszłości i podjęliśmy szereg zdecydowanych decyzji, które mają uchronić spółkę przed takimi sytuacjami na przyszłość. Praktyk dopuściła się kadra managerska, która nie jest i nie była związana z rodziną właścicieli. Działali oni wbrew zasadom, które obowiązują w grupie kapitałowej Kania. 

Nie negując faktu zaistnienia naruszenia, Spokey uznaje jednocześnie, że wysokość nałożonej kary jest nieproporcjonalna do wagi i skutków naruszenia. Dlatego też, Zarząd spółki podjął decyzję o odwołaniu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.