SPOKEY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informuje, że hulajnoga elektryczna SPOKEY ENIF ELECTRIC SCOOTER, model: 927356, kod EAN 5902693273561 nie spełnia wymagań określonych w rozporzędzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na to, iż podczas użytkowania w hulajnodze powstają następujące uszkodzenia: kolumna kierownicza ulega odkształceniu w kierunku użytkownika w takim stopniu, że uniemożliwia to zajęcie pozycji do jazdy, kierownica ulega skręceniu względem koła i nie ma możliwości uruchomienia napędu hulajnogi, rama hulajnogi ulega rozgięciu w dolnej części i brak jest możliwości postawienia hulajnogi na stopce, co stanowi zagrożenia zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.